Monday, 23 February 2009

Oketa "Gorilla"

Wod Koch Goma mo jo pa Amin gucelo abuca i dog kulo "Tochi" ikare ma en tye ka wot, ma oaa ki i Cukul dong dok paco. Awobi ni opoto i bur pa Lu-Roko construction ma en bur man en aye dong okonyo kwoo ne.

No comments: